Dit is een project van Logo Timpaan

Je woning is straks te gast in het bos

Martin Timmerman, OOKarchitecten

De architecten van OOK hebben een passie voor passief. Dat klinkt vreemd, maar het duurzame passieve huis vormt straks wel degelijk de basis voor de woningen die het Amersfoortse architectenbureau wil ontwerpen voor BOSS. Vanuit de gedachte dat de energie die je niet verbruikt, je ook niet hoeft op te wekken.

Martin Timmerman, partner bij OOKarchitecten, heeft een bijzondere visie op wonen in een bos.” Wij gaan geen woningen in een bos ontwerpen, maar een bos waarin de woningen te gast zijn. Die frisse kijk op de locatie en de mogelijkheden delen we met landschapsarchitect Copijn. Het zorgde ervoor dat we geselecteerd werden als een van de ketenpartners in het project.”
 

Uniek voor Almere-Overgooi

“BOSS wordt ontwikkeld op basis van een integraal ontwerpproces waarbij alle partners hun eigen aandeel hebben en elkaar versterken. Bij traditionele bouwprojecten komen wij architecten pas in beeld als veel al vaststaat en wij daardoor gebonden zijn aan wat anderen in het voortraject bepaald hebben. In BOSS zijn we vanaf het begin betrokken bij de plannen en die plannen zijn uniek.”
 

Verrassende inzichten

“Juist de locatie van BOSS inspireert en daagt uit. Vooral ook, omdat het bos er nu nog niet is. Door met het hele team continu van gedachten te wisselen, dwingen we onszelf elke keer de vraag te stellen of we nog de juiste richting opgaan. Dat leidt tot verrassende inzichten en oplossingen die recht doen aan wonen in een bos. Daarbij kijk je veel verder dan hoe een woning eruit zou moeten zien. Je neemt het hele gebied als uitgangspunt, waarbij je goed nadenkt over de inrichting, de verhouding tussen privé en gemeenschappelijk, het soort erfafscheidingen, de plaatsing van de woningen op de kavel en de manier waarop je met duurzaamheid en energie omgaat. Vooral dat laatste heeft onze bijzondere aandacht tijdens het ontwerpproces van de woningen.”

Het Passiefhuis principe

“Wij ontwerpen volgens het Passiefhuis principe. Passieve gebouwen zijn comfortabel en hebben nauwelijks verwarming nodig, door optimaal gebruik te maken van de zon, een compacte en goede thermische schil, weinig luchtinfiltratie door goede kierdichting en een goede ventilatie met warmteterugwinning. De warmtevraag is zo gering, dat een kleine eenvoudige installatie toereikend is. Zo kan je veel besparen op installaties en nemen ook de onderhouds- en vervangingskosten aanzienlijk af. Een passiefhuis is hierdoor op de lange duur veel goedkoper dan andere energieconcepten.”
 

Een familie van woningen

“Wij ontwerpen 3 typen basiswoningen die variëren in grootte van 110 m2 tot 180 m2. Type Tillia, de woning van 140 m2, vormt het vertrekpunt voor de andere typen. De bedoeling is dat we een familie van woningen ontwerpen. Allemaal net even anders, maar duidelijk aan elkaar verwant. De koper heeft volop mogelijkheden om zijn woning naar wens te maken en samen te stellen met verschillende opties zoals aanbouwen of een extra bijgebouw(en). De woningen variëren in volume, waarbij uitbreidingen niet de hoogte in gaan, zodat de woningen ondergeschikt blijven aan het omliggende bos. Daarnaast zijn er verschillende keuzes in de gevelafwerking zodat kopers hun persoonlijke touch aan de woning kunnen geven. Ook de plek waar je op de kavel bouwt, de zonligging en welke buitenruimte privé is en welke gemeenschappelijk nemen we mee. De woningen liggen straks verstrooid door het bos, waardoor er een organisch ensemble ontstaat. Het resultaat is straks dat geen woning hetzelfde is, maar de wijk toch verwantschap, rust en ruimte uitstraalt die het verdient.”


Ruraal en sober

“Qua materialisering kiezen we voor een rurale uitstraling. De woningen ogen als schuren met grote, donkere, metalen kappen met overstekken, veel hout in de gevels en een bakstenen basement. Ze worden duurzaam en onderhoudsvrij waarbij ze op een mooie manier verouderen in de tijd. Uiteindelijk vormen de woningen en hun bijgebouwen samen de kracht van het plan. Samen zorgen ze voor een sterke en tegelijkertijd sobere identiteit zonder overheersend te zijn. In BOSS zijn de woningen straks te gast, precies zoals wonen in een bos bedoeld is.”