Dit is een project van Logo Timpaan

Leuke BOSS-weetjes | Waar we allemaal over nagedacht hebben... en meer

donderdag 24 maart 2022

HOE WAS HET OOK ALWEER?
In BOSS koop je een aandeel in het gebied met daarin de algemene paden en wegen in het plan. Dit noemen we de semi-openbare ruimte. Daarnaast koop je een privékavel, dat wordt uitgegeven in de vorm van appartementsrecht. Binnen je privékavel maken we onderscheid tussen ‘beperkt privé’ en een ‘te cultiveren vlak’. Omdat je mede- eigenaar wordt van de openbare ruimte, word je lid van de Vereniging van Eigenaren. Samen met je buren ben je verantwoordelijk voor de kwaliteit van leven en wonen in BOSS.

AUTOLUW EN VEILIG
We willen een unieke, intieme en veilige verkeersituatie creëren. Voor het gehele gebied geldt een maximale snelheid van 30 km/u. In het centrale middengebied van het landgoed komen twee cirkelvormige tweerichtingswegen. De wegen die toe­gang bieden tot de woningen worden uitge­voerd als éénrichtingsweg. Op een aantal plaatsen binnen het plan zijn er kort-parkeerplaatsen voor gasten of leveranciers. Deze parkeerplaatsen zijn ook te gebruiken als passeerplaats. Op je eigen kavel heb je plek voor twee auto’s.

WEGEN, PADEN EN KARRESPOOR
Naast de wegen voor auto’s lopen er door het plan heen wandelpaden. Vanaf de wegen wordt er een karre­spoor naar het te cultiveren vlak op je kavel aangebracht. Dit karrespoor bestaat uit betonplaten en de ruimte tussen de karresporen wordt opgevuld met gras. Het karrespoor ligt in het beperkt privégebied en een klein stukje in je te cultiveren vlak. Je bent uiteraard vrij om je te cultiveren vlak verder naar eigen inzicht in te richten.

JE EIGEN REGENWATERTANK
Voor de hemelwaterafvoer passen we een zeer duurzaam en verantwoord systeem toe. Alle woningen worden voorzien van een ondergrondse regenwatertank van ca. 1500 liter op de rand van het te cultiveren vlak. Deze regenwatertank kun je gebruiken om je tuin te beregenen. Daarnaast buffert deze regenwatertank ook bij grote neerslag het teveel aan water.

WADI’S
Als je regenwatertank vol zit, wordt het water geloosd op de zogenaamde wadi’s. De wadi’s lopen langs de wegen in het beperkt privégebied en de semi­openbare ruimte. Het water dat in de wadi komt, heeft de kans om rustig de bodem in te zakken. Alle wadi’s zijn onderling verbonden. Bij grote regenbuien wordt het regenwater via de wadi’s afgevoerd naar de kavelsloten.

DE KAVELSLOTEN
Rondom het gebied bevinden zich de zogenaamde kavelsloten die zorgen voor de afwatering van het gebied. Zowel regenwater als kwelwater achter de dijk van het Gooimeer wordt via de kavelsloten afgevoerd.

GEEN NATTE VOETEN
Het Gooimeer ligt ca. 4 meter hoger dan het land achter de dijk. Voor BOSS betekent dit dat het grondwater niet heel diep zit. Daarom heeft je woning geen kruipruimte. Wel zo fijn, omdat je bij fluctuerende grondwaterstand geen natte kruipruimten en daarmee even­tueel vocht in je woning krijgt. Als gevolg van de relatief hoge grondwaterspiegel, kunnen kelders, zwem­baden of verdiepte zitkuilen helaas niet gerealiseerd worden in BOSS.

BOS VOORDAT JE HET WEET
Je woont straks in een bos dat nu al wordt aangelegd, nog voordat de woningen gebouwd worden. Samen met de boswachter en de landschaps­architect hebben we goed gekeken naar welke bomen het goed doen op deze plek. Het type bomen en de posities per kavel verschillen. We werken met aanplant van verschillende groottes en stamdiameters. In combinatie met verschillende typen sneller en lang­zamer groeiende bomen, ontstaat er zo binnen enkele jaren al een bos.

EEN SLIM EN ENERGIEZUINIG HUIS
Je woning wordt heel duurzaam. Daarvoor zorgt onze projectpartner econic voor. econic is leverancier van het zogenaamde E-home. Een slim systeem dat tal van energiezuinige apparaten aan elkaar koppelt. Zo wordt er een luchtwarmtepomp geplaatst met een boiler van 300 liter. Daarnaast krijgt je woning zonnepanelen en de lucht wordt mechanisch ingeblazen en afgezogen door middel van een warmteterugwinunit.

< Terug naar overzicht