Dit is een project van Logo Timpaan

Veelgestelde vragen

Hieronder vind je de veelgestelde vragen. Klik op een vraag om het antwoord te lezen.

 

BOSS bestaat uit drie deelgebieden: BOSS Noord, BOSS Zuid en BOSS Midden. BOSS Noord bestaat uit 32 woningen welke allemaal in de eerste helft van 2021 verkocht zijn.

BOSS Zuid is het plandeel dat als eerste in verkoop zal gaan in de tweede helft van 2021. BOSS Zuid bestaat uit 26 woningen waaronder een aantal specials. Na de zomer vind je op de website meer informatie over deze woningen. BOSS Zuid zal net als BOSS Noord in deelfases van circa 10 woningen in verkoop gaan.

BOSS Midden betreft de 8 woningen in de cirkels. Deze woningen zullen als laatste verkocht worden.

Op de hoek van de Meesweg en Smoddebos en de Gooimeerdijk-oost. Zie hier voor de locatie op Google Maps.

Bij start verkoop van elke fase zullen de prijzen bekend worden gemaakt van de kavels in die fase, in combinatie met één van de woningtypes.

De prijzen van de kavels en woningen vind je tijdens de verkoopperiodes op de aanbodpagina.

We zullen 3 basistypen woningen aanbieden. Je kunt op elke kavel zelf beslissen welke woning je op die kavel zet. Vervolgens kun je de woning naar eigen inzicht aanvullen met optionele uitbouwen, garages etc. Je kunt keuzes maken qua gevelmateriaal, en uiteraard kun je samen met de aannemer de indeling en afwerking van jouw woning vormgeven.

We zullen niet alles tegelijkertijd bouwen maar de woningen zullen in clusters worden gebouwd. Doelstelling is om met het 1e cluster na de zomer van 2021 aan te vangen met de bouw.

Elke woning is een klein project op zich, dit maakt dat de bouwtijd van het gehele cluster langer is dan de daadwerkelijke bouwtijd van één woning. Wanneer de vergunning van het cluster onherroepelijk is kan officieel gestart worden met de bouw van dat cluster. De woningen volgen elkaar in een treintje op waarbij er steeds circa twee weken tussen de start en oplevering van elke woning zit. De aannemer zal zoveel mogelijk met prefab elementen werken, we verwachten dan ook dat de bouwtijd van ca. 6 maanden per woning haalbaar moet zijn.

De woningen worden zoveel mogelijk toegewezen op basis van de volgorde van de aangegeven voorkeuren. Wanneer er meerdere inschrijvers zijn met een 1e voorkeur voor een specifiek bouwnummer dan wordt er d.m.v. willekeurig systeem toegewezen. Hierbij wordt ingesteld dat kandidaten die volledig zijn ingeschreven (incl. financieringsverklaring) voorrang krijgen Als de 1e voorkeurskeuze voor een specifieke woning al aan een andere gegadigde is toegewezen, kan een eventuele 2e keuze worden toegewezen, enz.

Een belangrijke voorwaarde voor ons (zie ook de toelichting van het vervolg) is een financieringscheck. Wij faciliteren dat je een gratis financieringscheck kunt laten doen. Wij gaan een heel persoonlijk traject met je aan om jouw woning helemaal naar jouw wens in te vullen. Wanneer nadat alles rond is blijkt dat de financiering niet haalbaar is, is dat zowel voor de koper als de ontwikkelaar een enorme teleurstelling. Daarom is het heel belangrijk dat geïnteresseerden die zich inschrijven goed op de hoogte zijn van hun financiële mogelijkheden. Zo kun je tijdens de uitwerking van jouw persoonlijke woning de juiste keuzes maken.

De woningen worden zoveel mogelijk toegewezen op basis van de volgorde van de aangegeven voorkeuren. Wanneer er meerdere inschrijvers zijn met een 1e voorkeur voor een specifiek bouwnummer dan wordt er d.m.v. random systeem toegewezen. Hierbij wordt ingesteld dat kandidaten die volledig zijn ingeschreven (incl. financieringsverklaring) voorrang krijgen. Als de 1e voorkeurskeuze voor een specifieke woning al aan een andere gegadigde is toegewezen, kan een eventuele 2e keuze worden toegewezen, enz.

Na toewijzing word je gebeld door de makelaar om een afspraak te maken voor het verkoopgesprek. Na het verkoopgesprek bij de makelaar behoud je een optie voor twee weken. Binnen deze twee weken dien je een beslissing nemen over de aankoop. Ten tijde van de volgende afspraak met de makelaar wordt de koopovereenkomst (digitaal) ondertekend en de waarborgsom bij de notaris gestort (€1000,-).

Na ondertekening van de koopovereenkomst kan met de aannemer om tafel om binnen maximaal zes weken te bepalen welk woningtype je wilt, hoe je deze op de kavel positioneert en welke ruwbouwopties te wilt. Hierna teken je de aanneemovereenkomst en de overeenkomst met Econic. Hierna vragen wij de omgevingsvergunning voor jouw woning aan en kan je jouw financiering in orde maken. Meer hierover lees je in het stappenplan.

We gaan in fases in verkoop. Tijdens een verkoopperiode kun je een digitaal inschrijfformulier in vullen en ondertekenen. Hiervoor moet je eerst een account aanmaken.

We werken met 3 basis types, type Salix (van circa 126m2 gbo), type Tillia (van circa 158m2 gbo) en type Robinia (van circa 196m2 gbo). Elke woning kan vervolgens naar eigen inzicht worden aangepast en uitgebreid, een uitbouw, een garage, een dubbele garage, een extra werkruimte etc.

Alle kavels zijn minimaal 1500m2 groot, daarvan wordt een deel door de vereniging van eigenaren onderhouden, de privétuin kun je zelf inrichten. Met de vrijstaande woningen en de zeer ruime kavels heb je altijd rondom jouw woning tuin. Je kunt binnen een opgegeven maatvoering zelf de woning op de kavel positioneren. In verband met de scherpe duurzaamheidseisen zullen we de woningen qua oriëntatie wel vastleggen. Zo zal de noordgevel van de woning (een dichtere gevel) altijd op noord gericht moeten worden.

Ja, jouw woning zal worden voorzien van een duurzame lucht/warmtepomp en zonnepanelen, aangelegd door econic. Deze installatie is niet in de v.o.n.-prijs inbegrepen. Je kunt de installatie kopen of huren van de exploitant econic.

Ja, jouw woning heeft een luxe afgewerkte badkamer, uiteraard kun je de badkamer in de showroom verder nog naar eigen inzicht invullen.

Nee, wij leveren standaard geen keuken in jouw woning. Je kunt naar eigen inzicht een keuze maken en na oplevering de keuken laten plaatsen.

Je hebt de keuze uit verschillende materialen. De basiswoning is uitgevoerd in hout en baksteen, je hebt echter de keuze om de gevelafwerking aan te passen in een aantal varianten en kleuren hout of baksteen. Uiteindelijk zal geen één woning in het plan gelijk zijn.

Dit wordt een verduurzaamde houtsoort en baksteen varianten.

Het is uiteraard een bos in ontwikkeling maar we zullen bomen en struiken van verschillende soorten en hoogtes plaatsen. Wij hebben intensief contact met Staatsbosbeheer in het Cirkelbos en de ervaring leert dat de bomen snel groeien. Al met een paar jaar hebben we een aanzienlijk bos en waarschijnlijk zullen we rond 10 jaar al moeten gaan denken aan kappen om zo ruimte te maken voor de verschillende bomen en struiken.

Ja, je verkrijgt de complete kavel in eigendom. Het enige verschil daarbij is dat je een kavel koopt in de vorm van een appartementsrecht. Hierbij is het kavel opgedeeld in een beperkt privégedeelte dat wordt onderhouden en beheerd door de Vereniging van Eigenaren (schatting bijdrage € 195,- per maand + eenmalig €500,-) en een te cultiveren vlak. Het te cultiveren vlak is te beschouwen als het privégedeelte waarbinnen (richtlijnen en kaders) de woning gepositioneerd wordt. De rest van het te cultiveren vlak kan naar eigen wens als privétuin ingericht worden. Zie voor uitgebreide toelichting de Technische Omschrijving van het terrein.

Het terrein is privaat, het is dus formeel niet openbaar maar het terrein wordt niet afgesloten. Het terrein is en moet beschikbaar zijn voor hulpdiensten. Bij de entrees naar het terrein zullen dan ook een borden geplaatst worden met “eigen terrein” en de voorwaarden.

In de centrale cirkels in het middengebied komen vier ondergrondse containers voor restafval, GFT, Papier en Plastic/Metaal/Blik waar je het huisvuil kwijt kunt.

De wegen horen bij de VVE, dat betekent dat de gemeente geen eigendom heeft in het gehele project.

Er is een initiatief ingediend voor realisatie van windmolens op het bedrijventerrein De Stichtse Kant. Timpaan ondersteunt duurzame ontwikkelingen en initiatieven, maar het is niet onze wens dat dit initiatief een effect heeft op BOSS-Overgooi. Dit is dan ook de reden dat Timpaan aan de gemeente Almere heeft aangegeven bezwaar te hebben bij windmolens die dusdanig dichtbij het plan worden geplaatst dat er mogelijk slagschaduw of geluidshinder zou kunnen ontstaan. Het college van Burgemeester en Wethouders van Almere heeft op 6 juli 2021 besloten om geen medewerking te verlenen aan het ingediende initiatief.