Dit is een project van Logo Timpaan

Veelgestelde vragen

Hieronder vind je de veelgestelde vragen. Klik op een vraag om het antwoord te lezen.

BOSS bestaat uit drie deelgebieden: BOSS Noord, BOSS Zuid en BOSS Midden.

BOSS Noord bestaat uit 32 woningen welke allemaal in de eerste helft van 2021 verkocht zijn.

Op 30 maart 2022 is de verkoop gestart van de woningen in BOSS Zuid.

Op 22 juni 2022 is de verkoop gestart van de woningen in BOSS Midden.

Bekijk het aanbod voor de actuele beschikbaarheid.

Op de hoek van de Meesweg en Smoddebos en de Gooimeerdijk-oost. Zie hier voor de locatie op Google Maps.

Bij start verkoop van elke fase zullen de prijzen bekend worden gemaakt van de kavels in die fase.

De prijzen van de woningen vind je op de aanbodpagina en op de prijslijst bij de verkoopdocumenten.

In het eerste kwartaal van 2023 starten we met de bouw van BOSS Zuid. We starten dan met het heiwerk, de fundering en de begane grondvloeren (beton) van alle woningen uit BOSS Zuid. Vervolgens wordt er per woning gestart met de bouw van het houten casco. We beginnen bij bouwnummer 33 en 58 en gaan tegen de klok in naar 48 en 49. Tussen de plaatsing van het eerste casco en het laatste casco zit ongeveer 9 maanden. De oplevering zal in dezelfde volgorde plaatsvinden. Naar verwachting zal de eerste oplevering van BOSS Zuid in het derde kwartaal van 2023 zijn. De laatste woningen worden dan medio 2024 opgeleverd.

De eerste woningen in BOSS Noord worden in het vierde kwartaal van 2022 opgeleverd. Naar verwachting zal de eerste oplevering van BOSS Zuid in het derde kwartaal van 2023 zijn. De laatste woningen worden dan medio 2024 opgeleverd.

De woningen worden zoveel mogelijk toegewezen op basis van de volgorde van de aangegeven voorkeuren. Wanneer er meerdere inschrijvers zijn met een 1e voorkeur voor een specifiek bouwnummer dan wordt er d.m.v. willekeurig systeem toegewezen. Hierbij wordt ingesteld dat kandidaten die volledig zijn ingeschreven (incl. financieringsverklaring) voorrang krijgen Als de 1e voorkeurskeuze voor een specifieke woning al aan een andere gegadigde is toegewezen, kan een eventuele 2e keuze worden toegewezen, enz.

Een belangrijke voorwaarde voor ons (zie ook de toelichting van het vervolg) is een financieringscheck. Wij faciliteren dat je een gratis financieringscheck kunt laten doen. Wij gaan een heel persoonlijk traject met je aan om jouw woning helemaal naar jouw wens in te vullen. Wanneer nadat alles rond is blijkt dat de financiering niet haalbaar is, is dat zowel voor de koper als de ontwikkelaar een enorme teleurstelling. Daarom is het heel belangrijk dat geïnteresseerden die zich inschrijven goed op de hoogte zijn van hun financiële mogelijkheden. Zo kun je tijdens de uitwerking van jouw persoonlijke woning de juiste keuzes maken.

De woningen worden zoveel mogelijk toegewezen op basis van de volgorde van de aangegeven voorkeuren. Wanneer er meerdere inschrijvers zijn met een 1e voorkeur voor een specifiek bouwnummer dan wordt er d.m.v. random systeem toegewezen. Hierbij wordt ingesteld dat kandidaten die volledig zijn ingeschreven (incl. financieringsverklaring) voorrang krijgen. Als de 1e voorkeurskeuze voor een specifieke woning al aan een andere gegadigde is toegewezen, kan een eventuele 2e keuze worden toegewezen, enz.

We gaan in fases in verkoop. Tijdens een verkoopperiode kun je een digitaal inschrijfformulier in vullen en ondertekenen. Hiervoor moet je eerst een account aanmaken.

Na toewijzing word je gebeld door de makelaar om een afspraak te maken voor het verkoopgesprek. Na het verkoopgesprek bij de makelaar behoud je een optie voor twee weken. Binnen deze twee weken dien je een beslissing nemen over de aankoop. Ten tijde van de volgende afspraak met de makelaar wordt de koopovereenkomst, aanneemovereenkomst en overeenkomst voor de installaties getekend. Hierna kan je de financiering voor je woning gereed maken en wordt je uitgenodigd bij de aannemer om opties te bespreken.

Alle kavels zijn minimaal 1500m2 groot, daarvan wordt een deel door de vereniging van eigenaren onderhouden, de privétuin kun je zelf inrichten. Met de vrijstaande woningen en de zeer ruime kavels heb je altijd rondom jouw woning tuin.

Ja, jouw woning zal worden voorzien van een duurzame lucht/warmtepomp en zonnepanelen, aangelegd door econic. Deze installatie is niet in de v.o.n.-prijs inbegrepen. Je kunt de installatie kopen of huren van de exploitant econic.

Ja, jouw woning heeft een luxe afgewerkte badkamer, uiteraard kun je de badkamer in de showroom verder nog naar eigen inzicht invullen.

Nee, wij leveren standaard geen keuken in jouw woning. Je kunt naar eigen inzicht een keuze maken en na oplevering de keuken laten plaatsen.

De woningen in fase Zuid zijn ontworpen door de architect. De materialisering is terug te vinden in de kleur- en materiaalstaat die bij start verkoop online wordt gezet.

Dit wordt een verduurzaamde houtsoort en baksteen varianten.

Het is uiteraard een bos in ontwikkeling maar we zullen bomen en struiken van verschillende soorten en hoogtes plaatsen. Wij hebben intensief contact met Staatsbosbeheer in het Cirkelbos en de ervaring leert dat de bomen snel groeien. Al met een paar jaar hebben we een aanzienlijk bos en waarschijnlijk zullen we rond 10 jaar al moeten gaan denken aan kappen om zo ruimte te maken voor de verschillende bomen en struiken.

Ja, je verkrijgt de complete kavel in eigendom. Het enige verschil daarbij is dat je een kavel koopt in de vorm van een appartementsrecht. Hierbij is het kavel opgedeeld in een beperkt privégedeelte dat wordt onderhouden en beheerd door de Vereniging van Eigenaren (schatting bijdrage € 195,- per maand + eenmalig €500,-) en een te cultiveren vlak. Het te cultiveren vlak is te beschouwen als het privégedeelte waarbinnen (richtlijnen en kaders) de woning gepositioneerd wordt. De rest van het te cultiveren vlak kan naar eigen wens als privétuin ingericht worden. Zie voor uitgebreide toelichting de Technische Omschrijving van het terrein.

Het terrein is privaat, het is dus formeel niet openbaar maar het terrein wordt niet afgesloten. Het terrein is en moet beschikbaar zijn voor hulpdiensten. Bij de entrees naar het terrein zullen dan ook een borden geplaatst worden met “eigen terrein” en de voorwaarden.

In de centrale cirkels in het middengebied komen vier ondergrondse containers voor restafval, GFT, Papier en Plastic/Metaal/Blik waar je het huisvuil kwijt kunt.

De wegen horen bij de VVE, dat betekent dat de gemeente geen eigendom heeft in het gehele project.

Er is een initiatief ingediend voor realisatie van windmolens op het bedrijventerrein De Stichtse Kant. Timpaan ondersteunt duurzame ontwikkelingen en initiatieven, maar het is niet onze wens dat dit initiatief een effect heeft op BOSS-Overgooi. Dit is dan ook de reden dat Timpaan aan de gemeente Almere heeft aangegeven bezwaar te hebben bij windmolens die dusdanig dichtbij het plan worden geplaatst dat er mogelijk slagschaduw of geluidshinder zou kunnen ontstaan. Het college van Burgemeester en Wethouders van Almere heeft op 6 juli 2021 besloten om geen medewerking te verlenen aan het ingediende initiatief.